FAQ


Q: Waarom is de Berenloop afgelast?
A: Ondanks alle aanpassingen (ander parcours, gefaseerde start, beperking van het aantal toeschouwers, geen wedstrijdelement, etc.) achtte de gemeente Terschelling het, mede gezien het groeiende aantal coronabesmettingen zowel nationaal als internationaal, niet verantwoord om een loopevemement met ruim 5.000 deelnemers te organiseren. Dat betekent dat er geen vergunning wordt verleend en dat er dus geen Berenloop georganiseerd kan worden.

Q: Krijg ik mijn inschrijfgeld terug?
A: Zoals aangegeven bij de inschrijving heb je recht op terugbetaling van het inschrijfbedrag onder aftrek van 5 euro administratiekosten. Het bedrag van de Jeugdloop wordt volledig teruggestort.

Q: Waarom wordt mijn inschrijving niet doorgeschoven naar volgend jaar?
We willen iedereen volgend jaar weer evenveel kans geven om mee te doen. Bovendien gold dit jaar een coronatoeslag, die is volgend jaar wellicht niet nodig. Dan zou de een dus meer betaald hebben dan de ander.

Q: Waarom hoor ik het nu pas? Was het niet mogelijk om eerder bekend te maken dat de Berenloop niet doorging?
A: In juni werd door de gemeente aangegeven dat onze plannen reëel en haalbaar leken, en gingen we ervoor. De afgelopen maanden hebben wij er alles aan gedaan om de Berenloop mogelijk te maken. Zo werd het parcours aangepast, de start en finish verplaatst, tijdstippen veranderd, de starts gefaseerd ingedeeld, regels opgesteld voor toeschouwers, etc. etc. Ook hebben we op alle mogelijke manieren advies, expertise en ondersteuning gevraagd van instanties zoals de Atletiekunie en NOC*NSF. Als organisatie hadden we er alle vertrouwen in dat het mogelijk was om op een verantwoorde en veilige manier het evenement te organiseren. Helaas heeft de ontwikkeling van het coronavirus in de laatste weken ervoor gezorgd dat de gemeente het maximale aantal deelnemers drastisch omlaag heeft geschroefd. Ook bleken de eisen rond het placeren van toeschouwers in de praktijk onhaalbaar. Op maandag 31 augustus viel het doek daardoor definitief.

Q: Wanneer is de Berenloop in 2021?
A: Kleintje Berenloop (5 en 10km) is op zaterdag 6 november 2021 en de Berenloop (hele en halve marathon) is op zondag 7 november 2021.

Q: Wanneer opent de inschrijving voor de editie van 2021?
A: De inschrijving voor de Berenloop opent medio april 2021.

Q: Komt er een virtuele run?
A: Daar zijn we op dit moment nog mee bezig. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Q: Wat gebeurt er met de vrijwillige bijdrage aan Staatsbosbeheer die ik heb gedaan bij inschrijving?
A: Aangezien dit een donatie is, storten wij die niet terug maar maken wij het bedrag over naar Staatsbosbeheer.

Q: Ik heb voor het Berenloopweekend accommodatie geboekt. Mag ik nog wel komen?
A: Zeker mag je nog komen. Je bent van harte welkom om er, samen met alle andere lopers, een gezellig en sportief weekend van te maken.

Q: Ik heb voor het Berenloopweekend accommodatie geboekt. Kan ik deze annuleren?
A: Dat hangt van de annuleringsvoorwaarden van de verhuurder af. Als organisatie zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk.