Mutaties/annulering /

Annuleringen kunt u tot uiterlijk 1 oktober via mail doorgeven aan info@terschellingmarathon.nl; Bij annulering is geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk.

Wijzigingen vóór 1 oktober 2019

Wijzigingen m.b.t. de inschrijving (zoals naam, adres, etc) kunt u t/m 30 september via email aan ons doorgeven.

Aan sommige wijzigingen zijn kosten verbonden. Bij naamswijzigingen/verkoop kaarten dient het reeds betaalde inschrijfgeld onderling verrekend te worden. De evt. mutatiekosten zullen in rekening worden gebracht bij de "nieuwe" deelnemer.

Bij het doorgeven van een naamwijziging ontvangen wij graag de volgende gegevens:

van oude deelnemer:

 • naam + geboortedatum

van nieuwe deelnemer

 • naam
 • geboortedatum
 • adres
 • man/vrouw
 • afstand: hele of halve
 • wedstrijd of recreant
 • Atletiekunie-lid ja/nee (indien ja, lidmaatschaps-/licentienummer)
 • IBAN-nummer voor evt. mutatiekosten
 • mailadres
 • maat t-shirt
 • telefoonnummer bij nood

Wijzigingen vanaf 1 oktober 2019

Wijzigingen vanaf 1 oktober 2019 kunnen niet meer via mail worden doorgegeven. Wel kunt u dan alvast het mutatieformulier downloaden (alleen van toepassing voor mutaties op inschrijvingen voor de 21 en 42 km). Dit mutatieformulier kunt u dan volledig ingevuld inleveren bij het wedstrijdsecretariaat op Terschelling (VVV-kantoor) op zaterdag 2 november a.s. van 15.30 - 16.30 uur en op zondag 3 november van 10.00 tot 11.45 uur.

Naamwijzigingen alleen mogelijk op vertoon van startnummer!

Mocht u uw startnummer zijn vergeten of kwijt zijn geraakt, dan wordt voor een nieuw startnummer in ieder geval € 10,00 in rekening gebracht.

Soort wijziging

Kosten

Naamswijziging via email t/m 30 september

gratis

Afstandswijziging t/m 30 september van 21,1 naar 42,2 km

€ 5,00

Naamswijziging op 2 of 3 november a.s excl. afstandswijziging€ 5,00
Afstandswijziging op 2 en 3 november a.s. van 21,1 naar 42,2 km€ 10,00
Afstandswijziging op 2 en 3 november a.s. van 42,2 naar 21,1 km€ 5,00

Volg ons

Sponsoren